Archives for limited quantity

LQ borden nog te weinig op de auto.

Er blijft veel onduidelijk bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo ook bij het vervoer van Limited Quantities waarvan veelal aangenomen wordt daarvoor geen regels zijn. Onderzoek onder 20 vervoerders die met regelmaat gelimiteerde hoeveelheden vervoeren wijst uit dat de verplicht gestelde LQ borden in 65% van de gevallen geheel onbekend waren en in 85% van de gevallen niet gebruikt werden. Dit omdat de borden in de meeste gevallen niet op de auto aanwezig zijn.

Bij het vervoer van minder dan 8 ton brutogewicht Limited Quantities zijn er inderdaad geen voorschriften. Transporteenheden die uitsluitend stukgoed in gelimiteerde hoeveelheden vervoeren met een totale bruto massa van meer dan 8 ton moeten echter aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van de LQ borden. Dat zijn dus geen oranje borden. Het voeren van oranje borden bij het vervoer van enkel LQ is niet toegestaan en dan zijn de LQ-borden verplicht.

Indien tevens andere gevaarlijke stoffen worden vervoerd mogen alleen de oranje borden of oranje borden gecombineerd met de LQ kenmerking worden gevoerd. Hetzelfde geldt voor het vervoer van LQ verpakkingen in containers ten aanzien van de etikettering. Indien andere gevaarlijke stoffen bijgeladen worden, meer dan 1000 punten, zijn de voorschriften volgens het ADR, dus oranje borden, uitrusting en ADR-diploma verplicht.

LQ borden waren moeilijk te krijgen, maar zijn nu beschikbaar via www.gevaarlijkestoffen.eu en vervolgens keuze ADR.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Verpakkingen LQ niet op orde.

Veel verpakkingen gelimiteerde hoeveelheden niet op orde.

Bij audits van onze klanten merken we steeds vaker op, dat het gebruik van de limited quantity regeling, ook wel gelimiteerde hoeveelheden, steeds slechter wordt toegepast door ‘vullers’. De LQ regeling is in de ADR aangegeven maar roept toch onduidelijkheid op.LQ

De beperkingen voor de hoeveelheden van toepassing per binnenverpakking of voorwerp, zijn voor elke stof aangegeven in kolom (7a) van tabel A van hoofdstuk 3.2. Wanneer daar 1 liter staat dan is tot en met 1 liter per verpakking een gelimiteerde hoeveelheid. Op de verpakking moet dan geen ADR label staan. Ook hoeft de verpakking ook niet UN gekeurd te zijn. Gevaarlijke goederen mogen uitsluitend zijn verpakt in binnenverpakkingen die in geschikte buitenverpakkingen zijn geplaatst. Deze buitenverpakkingen moeten dan voorzien zijn van het bekende zwart-wit label. Er mogen tussenverpakkingen worden gebruikt. Het gebruik van binnenverpakkingen is niet noodzakelijk voor het vervoer van voorwerpen zoals spuitbussen of “houders, klein, met gas”. De totale bruto massa van het collo mag 30 kg niet overschrijden.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Steeds meer vervoer onder regelingen ADR.

Steeds vaker gebruik van 1000 punten regeling en LQ.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent een aantal bijzondere regelingen waardoor het vervoer onder de regels uit komt. Zo kent het vervoer de limited quantity regeling waarbij stoffen in kleine hoeveelheden zijn uitgezonderd van het ADR. Een voorbeeld is een liter terpentine, welke vrij vervoer mag worden. 2000 flessen in het vervoer vallen evenzo onder de regeling. Ook de 1000 punten regeling levert op dat de bestuurder geen certificaat hoeft te hebben.

De laatste tijd zien we een flinke toename in het vervoer onder deze uitzonderingsregelingen. Fabrikanten lijken er steeds meer op aan te sturen dat uitsluitend kleinere verpakkingen te verkrijgen zijn, terwijl leveranciers steeds vaker kleinere zendingen ten vervoer aanbieden.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather