Archives for gelimiteerde hoeveelheden

Naast LQ etiket ook CLP etiketten

Regelmatig krijgen we vragen over het LQ etiket (gelimiteerde hoeveelheden of ook wel Limited quantities) op verpakken. De vraag concentreert zich dan met name of er dan ook geen CLP etiket op de verpakking moet.

Binnen de logistieke keten hanteren we in de opslag de ADR etikettering. Daar is een aantal jaren geleden binnen de PGS15 voor gekozen. We moeten echter niet vergeten dat we naast de vervoersregelgeving tevens te maken hebben met de Arbo voorschriften. Je moet je medewerkers tenminste informeren over de gevaren van de stoffen en aan de hand van het LQ etiket gaat dat niet lukken.

Volgens het Arbobesluit 4.6 en 4.7 moet je bij een calamiteit direct kunnen ingrijpen. Dat verplicht niet tot het etiketteren van alle transportverpakkingen, maar wel tot het inzichtelijk maken van gevaren. Dat kan door de pallet te etiketteren met GHS/ CLP etiketten of door een hele rij te markeren met een bord. Het beste is natuurlijk om het produktlabel met de CLP etiketten ook op de transportverpakking aan te brengen. Het arbeidsomstandighedenbesluit geeft in Artikel 4.1d aan dat in het geval van opslag van gevaarlijke stoffen in grotere hoeveelheden in speciale opslagruimten aan de eis wordt voldaan als de verplicte aanduidingen voor meerdere identieke verpakkingen dmv van één etiketafdruk opvallend en goed leesbaar zijn aangebracht. De aanduidingen zijn zodanig aangebracht dat voor elke afzonderlijk opgeslagen verpakking te allen tijde ter plekke duidelijk is dat de aanduidingen van toepassing zijn.

De ADR veiligheidsadviseurs van ons kunnen u bijstaan in uw vragen over de etikettering van verpakkingen. Heeft u al een ADR veiligheidsadviseur? Wij zijn u graag van dienst.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Vervoer gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

In een brief wijst ILT er op dat 30 juni 2015 de overgangstermijn van 1.6.1.20 van het ADR afloopt. Na deze datum dient het vervoer van gevaarlijke stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ) te voldoen aan het het huidige 3.4. van het ADR.

Dit betekent:

  • Opleiding: een ieder die handelingen verricht met LQ dient conform hoofdstuk 1.3 te zijn opgeleid: (klik hier)
  • Kenmerking: alleen de in 3.4.7. getoonde kenmerking is toegestaan:(klik hier)
  • Stuwage: LQ dient overeenkomstig 7.5.7.1. te zijn gestuurd.
  • Richtgevende pijlen: aan de voorschriften van 5.2.1.9. en 7.5.1.5. moet zijn voldaan; dit wil zeggen dat bij vloeistoffen in LQ de richtgevende pijlen moeten zijn geplaatst en dat tijdens het vervoer de stand van de colli in het voertuig overeenkomstig moet zijn.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

LQ borden nog te weinig op de auto.

Er blijft veel onduidelijk bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo ook bij het vervoer van Limited Quantities waarvan veelal aangenomen wordt daarvoor geen regels zijn. Onderzoek onder 20 vervoerders die met regelmaat gelimiteerde hoeveelheden vervoeren wijst uit dat de verplicht gestelde LQ borden in 65% van de gevallen geheel onbekend waren en in 85% van de gevallen niet gebruikt werden. Dit omdat de borden in de meeste gevallen niet op de auto aanwezig zijn.

Bij het vervoer van minder dan 8 ton brutogewicht Limited Quantities zijn er inderdaad geen voorschriften. Transporteenheden die uitsluitend stukgoed in gelimiteerde hoeveelheden vervoeren met een totale bruto massa van meer dan 8 ton moeten echter aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van de LQ borden. Dat zijn dus geen oranje borden. Het voeren van oranje borden bij het vervoer van enkel LQ is niet toegestaan en dan zijn de LQ-borden verplicht.

Indien tevens andere gevaarlijke stoffen worden vervoerd mogen alleen de oranje borden of oranje borden gecombineerd met de LQ kenmerking worden gevoerd. Hetzelfde geldt voor het vervoer van LQ verpakkingen in containers ten aanzien van de etikettering. Indien andere gevaarlijke stoffen bijgeladen worden, meer dan 1000 punten, zijn de voorschriften volgens het ADR, dus oranje borden, uitrusting en ADR-diploma verplicht.

LQ borden waren moeilijk te krijgen, maar zijn nu beschikbaar via www.gevaarlijkestoffen.eu en vervolgens keuze ADR.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Verpakkingen LQ niet op orde.

Veel verpakkingen gelimiteerde hoeveelheden niet op orde.

Bij audits van onze klanten merken we steeds vaker op, dat het gebruik van de limited quantity regeling, ook wel gelimiteerde hoeveelheden, steeds slechter wordt toegepast door ‘vullers’. De LQ regeling is in de ADR aangegeven maar roept toch onduidelijkheid op.LQ

De beperkingen voor de hoeveelheden van toepassing per binnenverpakking of voorwerp, zijn voor elke stof aangegeven in kolom (7a) van tabel A van hoofdstuk 3.2. Wanneer daar 1 liter staat dan is tot en met 1 liter per verpakking een gelimiteerde hoeveelheid. Op de verpakking moet dan geen ADR label staan. Ook hoeft de verpakking ook niet UN gekeurd te zijn. Gevaarlijke goederen mogen uitsluitend zijn verpakt in binnenverpakkingen die in geschikte buitenverpakkingen zijn geplaatst. Deze buitenverpakkingen moeten dan voorzien zijn van het bekende zwart-wit label. Er mogen tussenverpakkingen worden gebruikt. Het gebruik van binnenverpakkingen is niet noodzakelijk voor het vervoer van voorwerpen zoals spuitbussen of “houders, klein, met gas”. De totale bruto massa van het collo mag 30 kg niet overschrijden.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather