Archives for LQ

Naast LQ etiket ook CLP etiketten

Regelmatig krijgen we vragen over het LQ etiket (gelimiteerde hoeveelheden of ook wel Limited quantities) op verpakken. De vraag concentreert zich dan met name of er dan ook geen CLP etiket op de verpakking moet.

Binnen de logistieke keten hanteren we in de opslag de ADR etikettering. Daar is een aantal jaren geleden binnen de PGS15 voor gekozen. We moeten echter niet vergeten dat we naast de vervoersregelgeving tevens te maken hebben met de Arbo voorschriften. Je moet je medewerkers tenminste informeren over de gevaren van de stoffen en aan de hand van het LQ etiket gaat dat niet lukken.

Volgens het Arbobesluit 4.6 en 4.7 moet je bij een calamiteit direct kunnen ingrijpen. Dat verplicht niet tot het etiketteren van alle transportverpakkingen, maar wel tot het inzichtelijk maken van gevaren. Dat kan door de pallet te etiketteren met GHS/ CLP etiketten of door een hele rij te markeren met een bord. Het beste is natuurlijk om het produktlabel met de CLP etiketten ook op de transportverpakking aan te brengen. Het arbeidsomstandighedenbesluit geeft in Artikel 4.1d aan dat in het geval van opslag van gevaarlijke stoffen in grotere hoeveelheden in speciale opslagruimten aan de eis wordt voldaan als de verplicte aanduidingen voor meerdere identieke verpakkingen dmv van één etiketafdruk opvallend en goed leesbaar zijn aangebracht. De aanduidingen zijn zodanig aangebracht dat voor elke afzonderlijk opgeslagen verpakking te allen tijde ter plekke duidelijk is dat de aanduidingen van toepassing zijn.

De ADR veiligheidsadviseurs van ons kunnen u bijstaan in uw vragen over de etikettering van verpakkingen. Heeft u al een ADR veiligheidsadviseur? Wij zijn u graag van dienst.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Vervoer gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

In een brief wijst ILT er op dat 30 juni 2015 de overgangstermijn van 1.6.1.20 van het ADR afloopt. Na deze datum dient het vervoer van gevaarlijke stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ) te voldoen aan het het huidige 3.4. van het ADR.

Dit betekent:

  • Opleiding: een ieder die handelingen verricht met LQ dient conform hoofdstuk 1.3 te zijn opgeleid: (klik hier)
  • Kenmerking: alleen de in 3.4.7. getoonde kenmerking is toegestaan:(klik hier)
  • Stuwage: LQ dient overeenkomstig 7.5.7.1. te zijn gestuurd.
  • Richtgevende pijlen: aan de voorschriften van 5.2.1.9. en 7.5.1.5. moet zijn voldaan; dit wil zeggen dat bij vloeistoffen in LQ de richtgevende pijlen moeten zijn geplaatst en dat tijdens het vervoer de stand van de colli in het voertuig overeenkomstig moet zijn.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Verpakkingen LQ niet op orde.

Veel verpakkingen gelimiteerde hoeveelheden niet op orde.

Bij audits van onze klanten merken we steeds vaker op, dat het gebruik van de limited quantity regeling, ook wel gelimiteerde hoeveelheden, steeds slechter wordt toegepast door ‘vullers’. De LQ regeling is in de ADR aangegeven maar roept toch onduidelijkheid op.LQ

De beperkingen voor de hoeveelheden van toepassing per binnenverpakking of voorwerp, zijn voor elke stof aangegeven in kolom (7a) van tabel A van hoofdstuk 3.2. Wanneer daar 1 liter staat dan is tot en met 1 liter per verpakking een gelimiteerde hoeveelheid. Op de verpakking moet dan geen ADR label staan. Ook hoeft de verpakking ook niet UN gekeurd te zijn. Gevaarlijke goederen mogen uitsluitend zijn verpakt in binnenverpakkingen die in geschikte buitenverpakkingen zijn geplaatst. Deze buitenverpakkingen moeten dan voorzien zijn van het bekende zwart-wit label. Er mogen tussenverpakkingen worden gebruikt. Het gebruik van binnenverpakkingen is niet noodzakelijk voor het vervoer van voorwerpen zoals spuitbussen of “houders, klein, met gas”. De totale bruto massa van het collo mag 30 kg niet overschrijden.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Steeds meer vervoer onder regelingen ADR.

Steeds vaker gebruik van 1000 punten regeling en LQ.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent een aantal bijzondere regelingen waardoor het vervoer onder de regels uit komt. Zo kent het vervoer de limited quantity regeling waarbij stoffen in kleine hoeveelheden zijn uitgezonderd van het ADR. Een voorbeeld is een liter terpentine, welke vrij vervoer mag worden. 2000 flessen in het vervoer vallen evenzo onder de regeling. Ook de 1000 punten regeling levert op dat de bestuurder geen certificaat hoeft te hebben.

De laatste tijd zien we een flinke toename in het vervoer onder deze uitzonderingsregelingen. Fabrikanten lijken er steeds meer op aan te sturen dat uitsluitend kleinere verpakkingen te verkrijgen zijn, terwijl leveranciers steeds vaker kleinere zendingen ten vervoer aanbieden.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather